نام واحد : پدیده سبز مهرگیا - تمدید90719

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1763994
 • شماره مجوز : 60194
 • تاریخ مجوز : 03/07/1381
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 1,080 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%