نام واحد : کرج گل گوشت- تمدید 68881

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی گوشت قرم

 • سریال مجوز : 1763955
 • شماره مجوز : 60357
 • تاریخ مجوز : 07/07/1381
 • کد محصول : 15111221
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت قرمز
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 93%
  93%