نام واحد : بهین گسترکرج محمد ثانی خانی

نام محصول : گلوکز

 • سریال مجوز : 1764290
 • شماره مجوز : 63042
 • تاریخ مجوز : 20/08/1381
 • کد محصول : 15321310
 • شرح محصول : سایرفراورده های نشاسته [ گلوکز]
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%