نام واحد : سیدعلیرضا صدرقاینی و عباس نوری بذرآویژه کویر - تمدید 32630

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1764312
 • شماره مجوز : 63196
 • تاریخ مجوز : 21/08/1381
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 59%
  59%