نام واحد : عربعلی صبورانزابیتمدید64894

نام محصول : سالاد الویه

 • سریال مجوز : 1764459
 • شماره مجوز : 64422
 • تاریخ مجوز : 12/09/1381
 • کد محصول : 15131662
 • شرح محصول : سالادالویه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 57%
  57%