نام واحد : تعاونی نان ماشینی سنبله شماره451

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • نشانی شرکت : زاهدان0 خ...
 • تلفن شرکت : *******915
 • نشانی واحد : زاهدان 0شهرک صنعتی کارگاهی0شرکت نان سنبله
 • تلفن واحد : *************054
 • مدیر : علی امیری خلیل آبادوش
 • تلفن مدیر : *******915
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زاهدان 2(کارگاهی)

نام محصول : انواع نان ماشینی

 • سریال مجوز : 2300855
 • شماره مجوز : 10511
 • تاریخ مجوز : 31/04/1385
 • کد محصول : 15411110
 • شرح محصول : انواع محصولات خبازی نان ماشینی
 • ظرفیت : 11,670 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%