نام واحد : محسن بختیاری

نام محصول : انواع ترشی

 • سریال مجوز : 1764492
 • شماره مجوز : 65006
 • تاریخ مجوز : 19/09/1381
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%