نام واحد : محمد گودرزی - تمدید 51967

نام محصول : اماده بسته بندی برنج

 • سریال مجوز : 1764326
 • شماره مجوز : 63350
 • تاریخ مجوز : 25/08/1381
 • کد محصول : 15311422
 • شرح محصول : بسته بندی برنج
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%