نام واحد : ارغوان شاهین فر آریا عبداله براتعلیتمدید36976

نام محصول : اماده بسته بندی ادویه

 • سریال مجوز : 1764627
 • شماره مجوز : 66174
 • تاریخ مجوز : 08/10/1381
 • کد محصول : 15492415
 • شرح محصول : پاستوریزه کردن وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%