نام واحد : تعاونی صنایع غذائی آریان

نام محصول : یخ قالبی

 • سریال مجوز : 2300048
 • شماره مجوز : 5718
 • تاریخ مجوز : 20/04/1374
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 9,125 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%