نام واحد : تولیدی آردشهرکی

نام محصول : آردگندم چکشی

 • سریال مجوز : 2300054
 • شماره مجوز : 4400
 • تاریخ مجوز : 23/04/1372
 • کد محصول : 15311113
 • شرح محصول : اردگندم نوع چکشی
 • ظرفیت : 39,055 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%