نام واحد : حسن خادمایمان

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • نشانی شرکت : زاهدان0تقاطع...
 • تلفن شرکت : *********054
 • نشانی واحد : زاهدان0 خ فاضلی0میلان دوم0 شهرک کارگاهی جوشکاران
 • تلفن واحد : *********054
 • مدیر : اقای حسن خادم
 • تلفن مدیر : *******915
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زاهدان 2(کارگاهی)

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 2300056
 • شماره مجوز : 20371
 • تاریخ مجوز : 29/07/1387
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 12,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%