نام واحد : فرآوری پودر دلکامان - تمدید 55040

نام محصول : غذای آماده مصرف

 • سریال مجوز : 1764930
 • شماره مجوز : 67947
 • تاریخ مجوز : 07/11/1381
 • کد محصول : 15132210
 • شرح محصول : غذاهای اماده ازسبزیجات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%