نام واحد : کیوان قلی زاده آذربایجانی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : تهران ص پ 7475
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تهران ص پ 7475
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : کیوان قلی زاده آذربایجانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نان صنعتی حجیم ونیمه حجیم

 • سریال مجوز : 1764972
 • شماره مجوز : 68601
 • تاریخ مجوز : 16/11/1381
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%