نام واحد : تعاونی کیک و کلوچه ارمغان زاهدان612

نام محصول : کیک

 • سریال مجوز : 2301184
 • شماره مجوز : 9602
 • تاریخ مجوز : 05/05/1382
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 1,950 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%