نام واحد : شرکت البرز به پروتئین آپادانا - تمدید 56021

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 1764732
 • شماره مجوز : 66841
 • تاریخ مجوز : 18/10/1381
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%