نام واحد : کشت وصنعت کوهساردماوند - تمدید 40995

 • استان : تهران
 • شهر : دماوند
 • نشانی شرکت : میدان فاطمی خ...
 • تلفن شرکت : *****889جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : رودهن روستای مهراباد پلاک پ3 فرعی از 10 اصلی
 • تلفن واحد : *****889جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : داریوش میرزاحکمتی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی ماهی

 • سریال مجوز : 1765196
 • شماره مجوز : 70649
 • تاریخ مجوز : 19/12/1381
 • کد محصول : 15121412
 • شرح محصول : بسته بندی ماهی درخلاء
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 49%
  49%