نام واحد : بسته بندی وفرآورده های گوشتی پگاه صدف طلایی

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 2301588
 • شماره مجوز : 4769
 • تاریخ مجوز : 19/04/1375
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%