نام واحد : مهدی اکبرزادهتمدید21560

نام محصول : اماده سازی بسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1765268
 • شماره مجوز : 71422
 • تاریخ مجوز : 27/12/1381
 • کد محصول : 15492716
 • شرح محصول : درجه بندی حبوبات
 • ظرفیت : 1,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%