نام واحد : هزاردانه سبز پارسیان - تمدید 24134

نام محصول : اماده بسته بندی ادویه

 • سریال مجوز : 1765282
 • شماره مجوز : 71273
 • تاریخ مجوز : 26/12/1381
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 47%
  47%