نام واحد : گسترش بازرگانی سهامی خاص باروانبار-سردخانه کوثر

نام محصول : پودریخ

 • سریال مجوز : 2301612
 • شماره مجوز : 6748
 • تاریخ مجوز : 05/06/1375
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 8,030 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%