نام واحد : تعاونی833تولیدبستنی یخی پاک مک

نام محصول : تیوب پلاستیکی

 • سریال مجوز : 2301740
 • شماره مجوز : 16002
 • تاریخ مجوز : 19/08/1383
 • کد محصول : 25201375
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی
 • ظرفیت : 110 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%