نام واحد : تعاونی صنایع غذایی364زاهدان- شیربالدی

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • نشانی شرکت : زاهدان0شهرک...
 • تلفن شرکت : *********054
 • نشانی واحد : زاهدان 0 شهرک صنعتی میرجاوه0 بلوارکارگر-کارگر3
 • تلفن واحد : *********054
 • مدیر : مجید هاشمی رضوانی
 • تلفن مدیر : *******915
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زاهدان

نام محصول : دوغ

 • سریال مجوز : 2302106
 • شماره مجوز : 3185
 • تاریخ مجوز : 03/02/1386
 • کد محصول : 15201237
 • شرح محصول : دوغ گازدار
 • ظرفیت : 420 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%