نام واحد : تعاونی نان ماشینی گندمک ایرانشهرشماره616

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : ایرانشهر
 • نشانی شرکت : ایرانشهر0شهرک...
 • تلفن شرکت : 0
 • نشانی واحد : ایرانشهر0شهرک صنعتی بمپور0کارخانه نان ماشینی گندمک
 • تلفن واحد : 0
 • مدیر : پورعلی اسماعیل زائی
 • تلفن مدیر : 0
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایرانشهر

نام محصول : نان ماشینی تافتون

 • سریال مجوز : 2301191
 • شماره مجوز : 1955
 • تاریخ مجوز : 05/02/1378
 • کد محصول : 15411110
 • شرح محصول : انواع محصولات خبازی نان ماشینی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%