نام واحد : شریف زاگرس محمدرضا شریفیتمدید64886

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : شهرجدید...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرجدید اندیشه فاز4مجتمع مسکونی اس جی بلوکک 6 واحد5
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نصیرآباد

نام محصول : سزکه خوراکی

 • سریال مجوز : 1765774
 • شماره مجوز : 23152
 • تاریخ مجوز : 07/03/1382
 • کد محصول : 15492451
 • شرح محصول : سرکه خوراکی
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%