نام واحد : اسحق آزاد وعبدالرضا واعظ شوشتری

نام محصول : یخ قالبی

 • سریال مجوز : 2300065
 • شماره مجوز : 10938
 • تاریخ مجوز : 28/05/1383
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 14,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%