نام واحد : نورمحمدزهری وشرکاءحاتمی نعمتی واسمعیلی - تمدید 87064

نام محصول : انواع دراژه

 • سریال مجوز : 1765925
 • شماره مجوز : 24470
 • تاریخ مجوز : 31/03/1382
 • کد محصول : 15431320
 • شرح محصول : نقل ودراژه
 • ظرفیت : 180 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%