نام واحد : محمدرضا فروتن -تمدید 72130

نام محصول : اماده بسته بندی برنج

  • سریال مجوز : 1765973
  • شماره مجوز : 24943
  • تاریخ مجوز : 07/04/1382
  • کد محصول : 15311422
  • شرح محصول : بسته بندی برنج
  • ظرفیت : 2,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 40%
    40%