نام واحد : محمدرضا فروتن -تمدید 72130

نام محصول : شکر

 • سریال مجوز : 1765973
 • شماره مجوز : 24943
 • تاریخ مجوز : 07/04/1382
 • کد محصول : 15421113
 • شرح محصول : بسته بندی شکر
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%