نام واحد : محمود رضائی - تمدید 62338

نام محصول : اماده سازی بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1766225
 • شماره مجوز : 27010
 • تاریخ مجوز : 12/05/1382
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 87%
  87%