نام واحد : مجتمع صنایع شیلاتی خلیج فارس

نام محصول : روغن ماهی

 • سریال مجوز : 2300257
 • شماره مجوز : 15353
 • تاریخ مجوز : 23/08/1384
 • کد محصول : 15141711
 • شرح محصول : روغن ماهی
 • ظرفیت : 108 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%