نام واحد : فخر آذر ممتاز نجم الله آقانبیتمدید31033

نام محصول : لواشک

 • سریال مجوز : 1766349
 • شماره مجوز : 27921
 • تاریخ مجوز : 26/05/1382
 • کد محصول : 15131130
 • شرح محصول : لواشک بهداشتی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%