نام واحد : حبیب ا000خدادادی بجستانی

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • نشانی شرکت : زاهدان0جاده...
 • تلفن شرکت : *********054
 • نشانی واحد : زاهدان0خ فاضلی اول شهرک کارگاهی
 • تلفن واحد : *********054
 • مدیر : حبیب ا000خدادادی بجستانی
 • تلفن مدیر : ****450
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زاهدان 2(کارگاهی)

نام محصول : یخ قالبی

 • سریال مجوز : 2300259
 • شماره مجوز : 4974
 • تاریخ مجوز : 09/03/1384
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 5,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%