نام واحد : علی فرساد نیا

نام محصول : دانه بندی شن و ماسه

 • سریال مجوز : 350012000000
 • شماره مجوز : 91/41170
 • تاریخ مجوز : 15/12/1391
 • کد محصول : 1410512351
 • شرح محصول : دانه بندی شن و ماسه
 • ظرفیت : 23,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%