نام واحد : تعاونی صنایع غذایی و بسته بندی 567 شهرکی زاهدان

نام محصول : یخ قالبی

 • سریال مجوز : 2300562
 • شماره مجوز : 8510
 • تاریخ مجوز : 30/06/1377
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 3,650 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%