نام واحد : اسکندراقدامی - تمدید 89184

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1766594
 • شماره مجوز : 29284
 • تاریخ مجوز : 16/06/1382
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%