نام واحد : طلوع کشت وصنعت آسیاتمدید38035

نام محصول : بستنی

 • سریال مجوز : 1766688
 • شماره مجوز : 29801
 • تاریخ مجوز : 23/06/1382
 • کد محصول : 15201270
 • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%