نام واحد : لبن دشت - شرکت تمدید44924

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : صیادشیرازی...
 • تلفن شرکت : *****664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک علی آباد بلوارصنوبرخ نسترن 8 قطعه 9
 • تلفن واحد : *****664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بردیا باهری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پایتخت

نام محصول : بستنی

 • سریال مجوز : 1766721
 • شماره مجوز : 29892
 • تاریخ مجوز : 25/06/1382
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 21%
  21%