نام واحد : لبن دشت - شرکت تمدید44924

نام محصول : بستنی

 • سریال مجوز : 1766721
 • شماره مجوز : 29892
 • تاریخ مجوز : 25/06/1382
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 21%
  21%