نام واحد : صبا نور ایرانیان

 • استان : همدان
 • شهر : بهار
 • نشانی شرکت : تهران یادگار...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد باقر فرهادیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 200315000000
 • شماره مجوز : 94/21016
 • تاریخ مجوز : 09/08/1394
 • کد محصول : 1310412309
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 580,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%