نام واحد : مجتمع کنسروسازی شیلان فردسهامی خاص

نام محصول : تونل انجماد

 • سریال مجوز : 2301359
 • شماره مجوز : 4297
 • تاریخ مجوز : 07/04/1379
 • کد محصول : 15135014
 • شرح محصول : خدمات تونل انجماد
 • ظرفیت : 60 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%