نام واحد : دنیای خوشمزه تهران عباس تاجیکتمدید64853

نام محصول : سوسیس

 • سریال مجوز : 1766892
 • شماره مجوز : 31442
 • تاریخ مجوز : 21/07/1382
 • کد محصول : 15111411
 • شرح محصول : سوسیس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 85%
  85%