نام واحد : دشت فاخته بهاران پژمان بی آزارتمدید26206

نام محصول : اماده سازی بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1766941
 • شماره مجوز : 31692
 • تاریخ مجوز : 26/07/1382
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 54%
  54%