نام واحد : فرآورده های دریایی چترچابهارسهامی خاص

نام محصول : پودرماهی

 • سریال مجوز : 2302647
 • شماره مجوز : 23004
 • تاریخ مجوز : 30/11/1384
 • کد محصول : 15121611
 • شرح محصول : پودرازضایعات ماهی
 • ظرفیت : 2,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%