نام واحد : گودرزمافی- تمدید 83788

  • استان : تهران
  • شهر : شهریار
  • نشانی شرکت : خ...
  • تلفن شرکت : ****890جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : شهریارروستای قره تپه جنب انبارمخابرات
  • تلفن واحد : ****890جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر :
  • تلفن مدیر : -
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : سردخانه زیرصفر

  • سریال مجوز : 1766984
  • شماره مجوز : 31948
  • تاریخ مجوز : 29/07/1382
  • کد محصول : 15135012
  • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
  • ظرفیت : 2,500 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 2%
    2%