نام واحد : تعاونی833تولیدبستنی یخی پاک مک

نام محصول : بستنی یخی یخمک

 • سریال مجوز : 2301740
 • شماره مجوز : 16002
 • تاریخ مجوز : 19/08/1383
 • کد محصول : 15201276
 • شرح محصول : سایرشربتهای یخ زده حتی دارای کاکائو
 • ظرفیت : 1,150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%