نام واحد : سید داود مصطفوی فینی - تمدید 79355

نام محصول : خوراک اماده طیور

 • سریال مجوز : 1767016
 • شماره مجوز : 32608
 • تاریخ مجوز : 12/08/1382
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 9,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 89%
  89%