نام واحد : سید محمد سالی وفاطمه میرزامحمدی سفیدخانی وسالی تمدید94508

نام محصول : اماده سازی بسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1767126
 • شماره مجوز : 33128
 • تاریخ مجوز : 20/08/1382
 • کد محصول : 15111222
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ماکیان
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%