نام واحد : محمدرضاشهرکی مجاهد

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زابل
 • نشانی شرکت : زابل 0خ باقری...
 • تلفن شرکت : *******911
 • نشانی واحد : زابل 0شهرک صنعتی محمدآباد0542-2232689
 • تلفن واحد : **************054
 • مدیر : محمدرضاشهرکی مجاهد
 • تلفن مدیر : *******915
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زابل (محمدآباد)

نام محصول : فراورده های یخی یخمک

 • سریال مجوز : 2302252
 • شماره مجوز : 21931
 • تاریخ مجوز : 26/11/1383
 • کد محصول : 15201276
 • شرح محصول : سایرشربتهای یخ زده حتی دارای کاکائو
 • ظرفیت : 5,520 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%