نام واحد : شرکت پرشیا صنعت آسیا - تمدید32460

نام محصول : آماده سازی و بسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1767141
 • شماره مجوز : 33145
 • تاریخ مجوز : 20/08/1382
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%