نام واحد : شمس الدین صبوریتمدید98033

نام محصول : اماده سازی بسته بندی عسل

 • سریال مجوز : 1767176
 • شماره مجوز : 33668
 • تاریخ مجوز : 28/08/1382
 • کد محصول : 15492232
 • شرح محصول : عسل بسته بندی شده
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%