نام واحد : تولیدی مادنگینتمدید27244

نام محصول : خوراک طیور

 • سریال مجوز : 1767472
 • شماره مجوز : 35289
 • تاریخ مجوز : 25/09/1382
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 32%
  32%