نام واحد : حسین فرهمند

نام محصول : نبات و آبنبات

 • سریال مجوز : 2302121
 • شماره مجوز : 14433
 • تاریخ مجوز : 03/12/1379
 • کد محصول : 15431310
 • شرح محصول : سایرشیرینیهای غیراردی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%