نام واحد : عبدالوهاب سیاه خانی وجعفرطاووسی وجعفرارونقی

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 2302145
 • شماره مجوز : 4754
 • تاریخ مجوز : 05/03/1384
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 110 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%