نام واحد : علی احمدی - تمدید 31945

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1764886
 • شماره مجوز : 68446
 • تاریخ مجوز : 14/11/1381
 • کد محصول : 15492716
 • شرح محصول : درجه بندی حبوبات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%